• Sterowanie poprzez tyrystory za pomocą mikrokontrolera. Każda z faz stabilizowana oddzielnie.
  • Szybkość stabilizacji 1000 V/s oznacza 20 V na 1 okres.